Primers Auxilis I [6h] [1 sessió]
(PA1)

Aquest curs pretén assolir els següents objectius:

Preservar la vida

Aliviar el dolor

Evitar lesions secundàries

Ús del DEA