ClickEDU II: Interacció amb els alumnes [30h]
(CLI2_INT_ALU)

Aquest curs és la continuació del curs ClickEDU I on s'introduïen les opcions del ClickEDU pel treball diari del professor. Aquest curs pretén treballar les eines que ens permeten interactuar amb els alumnes permetent: enviar treballs i recollir-los, iniciar converses o fòrums, treballar cooperativament en un treball, realitzar tests autoavaluatius, etc.