Treballar les Metodologies Actives [30h]
(TMetAct)

Aquest curs pretén treballar les metodologies actives d'una manera pràctica. S'analitza el treball cooperatiu i l'avaluació per competències.