Aprendre a Treballar amb ClickEDU v2 [60h]
(CLe2)

En aquest curs es pretén aprendre a Treballar amb ClickEDU. ClickEDU és un ERP per la gestió escolar. En aquest curs treballarem allò imprescindible per operar amb el dia a dia de la plataforma educativa així com l'entrada de notes.