La Multimèdia [30h]
(La Multimèdia I)

Edició de text, imatge, so i vídeo enfocat a la creació de materials docents.